Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

4 września 2017 r.

 

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 46  poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

 

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 46  poz. 432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 46  poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

18 - 20 kwietnia 2018 r.


podstawa prawna
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn.zm.); §6  pkt  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2018 r.

 

podstawa prawna
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)

 

 

 

Joomla templates by a4joomla