Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

3 września 2018 r.

 

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 46  poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

 

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 46  poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin gimnazjalny

10 - 12 kwietnia 2019 r.

 

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019 r.

 

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 46  poz. 432 z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

podstawa prawna
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)
Joomla templates by a4joomla